MENU

About Prawo-budowlane.org


Ip Domain: 195.78.67.71 - Poland
Last Scan : 2024-06-14 17:06:04

Prawo budowlane 2024 (czerwiec) Tekst jednolity > Przepisy budowlane

Prawo budowlane i przepisy budowlane opracowane na podstawie Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414. Najnowsze zmiany w Prawie budowlanym. Reguluje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Keywords Suggestions : (By Asapurls)

Url Keywords:


Likes 0 DislikesPost Comment


Comments (0)


page 01

Contact