MENU

About Budi-fit.com


Ip Domain: 89.46.109.20 - Italy
Last Scan : 2024-06-30 13:06:24

Kako otkloniti slabu cirkulaciju?

Cirkulatorni sistem organa kod čoveka je zatvorenog tipa i čine ga:krv, krvni sudovi i srce; limfa, limfni sudovi i limfne žlezde. Cirkulatorni sistem omogućava razmenu kiseonika, hranjivih materija i u njemu se izlučuju produkti razmene materije.

Keywords Suggestions : (By Asapurls)

Url Keywords:


Likes 0 DislikesPost Comment


Comments (0)


page 01

Contact